Lege oharrak-aviso legal-mention légale

EUS

Cookie politika

Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu. Informazio gehiago hemen.

Jakinarazten dizugu webgune berriak, gureeskudago.eus webguneak, Gure Esku Dagoren jabetza eta ardurapekoa dela eta behar bezala jardun dezan, nabigazio-sistemak zenbait nabigazio-datu (“Cookieak”) erabiltzen dituela webgunearen erabiltzaileei zerbitzu pertsonalizatuagoa eskaintzeko. “Cookieak” testu-artxibo txikiak dira, eta webguneetan eta aplikazioetan nabigatzean nabigatzaileak gorde egiten ditu. Honako informazio hau lor daiteke: ordenagailuak webgunera konektatzeko erabiltzen duen IP helbidea, eskatutako webgunearen URL helbidea, konexio-ordua eta erabiltzailearen inguru informatikoaren sistema eragileari buruzko bestelako parametro batzuk. Informazio hori saioa identifikatzeko soilik jasotzen da, webgunearen azterketa errazteko.

Gure Esku Dagok bere webgunean hirugarrenen cookieak erabiltzen ditu; zehazki Google Analitycsenak. Google Analytics-ek, Google, Inc.-ek eskaintzen duen duen zerbitzu bat da, erabiltzailearen ekipoaren informazioa jasotzen du aplikazioaren jarduerari buruzko txostenak lortzeko, eta bildutako informazioa Estatu Batuetan dauden zerbitzarietan gordetzen du.

Edonola ere, datu pertsonalak jasotzen direnean (kasu honetan sarbide IPa baino ez), jakinarazi nahi dizugu Gure Esku Dagoren erantzukizunpeko fitxategi batean barne hartu eta tratatuko direla. 

Datu Pertsonalen Babesari buruzko araudiari jarraiki, jakinarazi nahi dizugu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta aurka egiteko eskubidea egikaritu dezakeela, bai eta hauen erabilpena mugatu eta eramangarritasun eskubideak erabili, ondorengo helbidean: Erdiko kalea 23 – 20500 – Arrasate (Gipuzkoa)

 

Erabiltzaileari jakinarazten zaio, halaber, Google-ek informazio horren berri eman ahal izango diela hirugarren aldeei, legez hala ezarrita dagoenean edo informazioa prozesatzeaz hirugarren alde horiek arduratzen direnean (Google-en ordez). Google-ek ez du erabiltzailearen IP helbidea beste ezein daturekin lotuko, eta, hortaz, modu erabat anonimoan burutuko da.

Cookieak arbuiatzeko edo ezeztatzeko, honako helbide honetara jo daiteke:

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

 

COOKIE-AK DESGAITU EDO EZABATZEA

 

Dena dela, erabiltzaileak bere nabigazio-sistemako aukera gaitu dezake cookieak instalatzea debekatzeko, eta halakoetan, ez da Gure Esku Dago erantzukizuna izango Cookieak ezgaitzeak webgune honek eskaintzen dituen zerbitzuetako batzuk behar bezala ez jardutea eragiten badu.

Gainera, erabiltzen ari den nabigatzailetik bertatik ere ezgai ditzake cookieak; eta nabigatzailerik ohikoenetan, honako hau egin behar da:

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es&locale=es_es
Safari  IOS entzat (Iphone, IPad): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES  
Chrome Android-entzat: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

  

 

Cookiei buruz eta haiek ezgaitzeko moduari buruz informazio gehiago nahi baduzu, zure nabigazio-sistemaren arabera, honako esteka hauek kontsulta ditzakezu: (www.aboutcookies.org) eta http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

Erabiltzaileak ezer egin ezean, eta Gure Esku Dago cookien erabilerari buruzko informazioa eman ondoren erabiltzaileak berak ezgaitzen ez baditu, Googlek datuak tratatzeko baimena ematen duela ulertzen da, ohar honetan jasotzen den moduan eta bertan jasotzen diren helburuetarako.

Zalantzarik izanez gero edo bestelako iruzkinen bat egin nahi izanez gero, Gure Esku Dagora jo dezakezu jendeari arreta egiteko dituen bitartekoetako edozein erabilita edo datuak@gureesku.eus helbidera idatzita

Aviso por capas

 

Para poder obtener información de la web, utilizamos cookies de terceros.

 

Aviso cookies

 

Les informamos que para un correcto funcionamiento de la web webguneberria.gureeskudago.eus, el sistema de navegación utiliza algunos datos de navegación (“Cookies”) para poder ofrecer un servicio más personalizado a los usuarios de la web. Las “Cookies” son pequeños archivos de texto que el navegador guarda cuando se navega por páginas web y aplicaciones. Se puede obtener la información de la dirección IP que utiliza el ordenador para conectarse a la página web, la dirección URL de la página web solicitada, la hora de la conexión y otros parámetros relativos al sistema operativo del entorno informático del usuario. Esta información tan solo se recoge para identificar la sesión con el objetivo de facilitar el análisis de la página web.

 

Gure Esku Dago en su web  utiliza “cookies” de terceros; y en concreto de Google Analytics; que es un servicio de estadísticas de páginas web que ofrece Google, Inc. Google Analytics recoge información del equipo del usuario para obtener  informes sobre la actividad de la aplicación; guardando la información almacenada en servidores de los Estados Unidos.

 

En todo caso, en el supuesto que se capten datos de carácter personal- en este caso tan sólo la Ip de acceso; les informamos que estos  serán tratados e incorporados en un Fichero responsabilidad de Gure Esku Dago . Conforme lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento o oponer-se, así  como el derecho a la portabilidad de los datos en : Calle Erdiko kalea 23 – 20500 – Arrasate (Gipuzkoa)

 

Se informa al usuario que Google podrá transmitir esta información a terceros cuando así lo requiera la ley, o cuando estos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará la dirección de  IP del usuario con otro dato de que dispongan, y por lo tanto lo harán totalmente de forma anonimizada.

Para rehusar o eliminar esta “cookie” se puede consultar la siguiente dirección:

 

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

 

DESACTIVACIÓN Y BLOQUEO DE LAS COOKIES

 

En cualquier caso, el usuario puede habilitar la opción de su propio sistema de navegación para no permitir la instalación de cookies; sin que en ningún caso Gure Esku Dago pueda ser responsable de que la inhabilitación de Cookies comporte que algunos de los servicios que ofrece esta web no funcione correctamente.

 

En los siguientes enlaces, podrá encontrar instrucciones que le ayudarán a configurar los ajustes de los principales navegadores más utilizados.

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es&locale=es_es
Safari para IOS (Iphone, IPad): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES  
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

  

 

Si desea más información sobre las cookies y su manera de deshabilitarlas según su sistema de navegación puede consultar los siguientes links: www.aboutcookies.org y http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

 

En caso contrario, y habiendo informado Gure Esku Dago del uso de cookies, y sin que estas hayan sido inhabilitadas implica que el usuario da  su consentimiento al tratamiento de datos por Google en la forma prevista en este aviso y para las finalidades aquí descritas.

 

En caso de duda o de cualquier comentario, se puede dirigir a Gure Esku Dago a través de sus medios de atención al público o bien comunicarse con nosotros a través de: datuak@gureesku.eus

 

Afin d’obtenir l’information du site web, nous utilisons des cookies tiers.

Politique de cookies

Nous vous informons que, pour que le site web webguneberria.gureeskudago.eus fonctionne correctement, le système de navigation utilise des données de navigation (“cookies”) afin de pouvoir offrir un service plus personnalisé aux utilisateurs du site. Un cookie est un petit fichier texte contenant des informations, qui est enregistré sur le disque dur de votre terminal à l’occasion de la consultation d’un site Internet grâce à votre logiciel de navigation. On peut obtenir l’information depuis l’adresse IP utilisée par le terminal pour se connecter au site, l’adresse URL du site sollicité, l’heure de connexion et autres paramètres relatifs au système opératif de l’entourage informatique de l’utilisateur. Cette information n’est recueillie que pour identifier la séance afin de faciliter l’analyse du site web.

Gure Esku Dago utilise dans son site des “cookies” tiers et plus concrètement de Google Analytics, qui est un service de statistiques de pages Web qu’offre Google. Inc. Google Analytics recueille l’information de l’équipe de l’utilisateur pour obtenir des rapports sur l’activité de l’application, tout en stockant l’information dans des serveurs des États Unis.

Dans tous les cas, si on saisit des données personnelles –dans ce cas, l’adresse IP d’accès seulement–, nous vous informons que celles-ci seront traitées et intégrées dans un fichier sous la responsabilité de Gure Esku Dago. Conformément à la législation sur la protection des données personnelles, nous vous informons que vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification ou suppression, de limitation de traitement ou d’opposition, ainsi que le droit à la portabilité des données à l’adresse suivante: Rue Erdiko kalea 23 – 20500 Arrasate (Gipuzkoa)

Nous informons l’utilisateur que Google pourra transmettre cette information à des tiers quand la loi l’exige ainsi, ou quand ces tiers processent l’information par le compte de Google. Google n’associera pas l’adresse IP de l’utilisateur avec une autre donnée dont il dispose, et ainsi cela sera fait de manière totalement anonymisée.

Pour refuser ou éliminer cette “cookie”, consultez ici:

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

DÉSACTIVER ET BLOQUER LES COOKIES

De toute façon, l’utilisateur peut habiliter l’option de son propre système de navigation afin de refuser l’installation de cookies. Gure Esku Dago sera le garant de même en cas d’inhabilitation de cookies, tous les services offerts par le site fonctionnent correctement.

Dans les liens suivants, vous trouverez des instructions pour configurer les réglages des principaux navigateurs.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es&locale=es_es
Safari pour IOS (Iphone, IPad): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Chrome pour Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Si vous souhaitez plus d’informations sur la politique de cookies et la façon de les deshabiliter d’après le système de navigation, consultez les liens suivants: www.aboutcookies.org et http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

Autrement, et Gure Esku Dago ayant informé sur l’utilisation de cookies sans qu’ils soient inhabilités, implique le l’utilisateur donne son consentiment au traitement des données par Google comme prévu dans cette mention et pour les finalités ici décrites.

En cas de doute ou de commentaire, dirigez-vous à Gure Esku Dago à travers ses services au public ou à travers le site datuak@gureesku.eus

 

Datu Pertsonalen Babeserako araudiaren arabera, idatzi honen bidez emandako datu pertsonalak Bazkideak izeneko fitxategian jasotzeko adostasuna ematen da, zeinaren arduraduna Gure Esku Dago den, G75116491 IFZ zenbakiarekin eta Erdiko kalea 23 – 20500 – Arrasate (Gipuzkoa) helbideratua.

Tratamendu honen helburua Gure esku dagoen zein, orohar, erabakitzeko eskubidearen inguruko ekimen eta jardueren informazioa eta komunikazioa kudeatzea da. Web kontaktuak eta sare sozialak barne hartzen ditu. Datu hauek ez dira hirugarren pertsonei helaraziko eta jasoak izan diren helburuarentzat soilik eta beharrezko edota legezko diren bitartean gordeko dira.

Edonola ere baimen honen ezeztatzea adierazteko aukera egongo da, eta baita datu horiek atzitzeko, aldatzeko, ezerezteko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta eramangarritasun eskubideak erabili ahalko dira. Eskubide hauen erabilera egiteko eskaerak Erdiko kalea 23 – 20500 – Arrasate (Gipuzkoa) helbidean edota datuak@gureesku.eus posta helbide elektronikoan burutu beharko dira.

Aditzera ematen da beharrezkoa ikusiz gero, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioa aurkez dezakezula.

 

 

CLÁUSULA PARA EL DOCUMENTO DE CAPTACIÓN DE DATOS

 

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado “Bazkideak” responsabilidad de Gure Esku Dago, CIF: G75116491 y sede social en Erdiko kalea 23 – 20500 – Arrasate (Gipuzkoa)

 

La finalidad de este tratamiento es la de gestionar la comunicación e información sobre campañas y actividades de Gure Esku Dago o, en general, sobre el derecho a decidir. Incluye contactos web y redes sociales. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo por la finalidad que se captaron.

 

En cualquier caso, podrá indicar la revocación del consentimiento otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones será necesario que se realicen en Erdiko kalea 23 – 20500 – Arrasate (Gipuzkoa) o bien, enviar un correo electrónico a: datuak@gureesku.eus

 

Se informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, delante la Agencia española de protección de datos.

LA CLAUSE POUR LE DOCUMENT DE SAISIE DE DONNÉES

Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles, par la présente vous donnez l’autorisation pour que les données personnelles facilitées soient intégrées dans un fichier nommé “Bazkideak”, qui est responsabilité de Gure Esku Dago (CIF: G75116491; siège social à rue Erdiko kalea 23 – 20500 Arrasate – Gipuzkoa)

Le but de ce traitement est de gérer la communication et l’information sur les campagnes et activités de Gure Esku Dago ou, plus généralement, sur le droit de décider. Y compris contacts des webs et réseaux sociaux. Ces données ne seront pas transmises à des tiers et seront stockées lorsque cela est indispensable ou légitime pour le but pour lequel elles ont été saisies.

Quoi qu’il en soit, vous pourrez révoquer l’autorisation accordée, ainsi qu’exercer les droits d’accès, rectification ou supression, de limitation de traitement ou d’opposition, ainsi que le droit à la portabilité des données. Il faudra réaliser ces pétitions à l’adresse suivante: Erdiko kalea 23 – 20500 Arrasate (Gipuzkoa) ou bien, en envoyant un courriel à: datuak@gureesku.eus

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soumettre une réclamation à l’Agence Espagnole de Protection de Données.

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu, erabiltzaileei ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzeko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie-ak onartzeko baimena emango duzu eta cookie-en politika onartuko duzu. Sakatu esteka, informazio gehiagorako ACEPTAR
Aviso de cookies